Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:
X7036528T – Sally Walker, Lanzarote.
Kontakt på sally@sally-walker.com
Priser er i danske kroner eller Euro, medmindre andet er angivet.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er inkl. moms medmindre andet er angivet.
Alle konsultationer, test, forløb osv. betales forud før arbejdet påbegyndes med mindre andet aftales.

Personoplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger på mine klienter, med mindre der ligger en aftale om det. Jeg overholder tavshedspligt som gælder for sundhedspersonale.

Brugsaftale

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til dig personligt, og må ikke overdrages til en anden person. Enhver form for videregivelse af min vejledning, materiale og produkter er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for dig, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker at citere noget af det udleverede materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som klient er det dit ansvar, at det udleverede materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt må ikke distribueres på nogen måde. Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Sally Walker. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive vejledningsarker og lister, mm., og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Sally Walkers online-produkter. Hvis du ønsker at brug Sally Walkers online-produkterne til undervisning skal der ligge en skriftlige aftale derom.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Sally Walker tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter. Desuden tager Sally Walker forbehold for at måtte melde afbud pga. evt. sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud.
Desuden tager Sally Walker forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og vejledningen efter afsluttet forløb.

Øvrigt

Fortrydelsesret ved digitalt leverede varer og ydelser, falder bort så snart betaling er gennemført, da produktet betragtes som taget i brug, og derefter ikke kan tilbageleveres.

Foredrag

For foredrag gælder dit køb kun og udelukkende deltagelse til det pågældende foredrag. Køb kan således ikke ombyttes til en anden dato eller et andet tidspunkt. Når du har betalt er dit navn og din e-mail registreret, og det er således dette, der er din adgangsbillet.

Disclaimer

Kost, kosttilskud, hormonvejledning kan ikke erstatte professionel lægelig diagnostik, rådgivning og behandling. Min vejledning kan være et supplement og en hjælp til dig. Vær opmærksom på, at jeg anbefaler og vejleder i brugen af bioidentiske hormoner – jeg ordinerer ikke hormoner, da jeg ikke er læge.